چرا به ما اعتماد کنید؟

بانک اطلاعات ساختمانها جهت ایجاد اطمینان مشتریان محترم از صحت اطلاعات ، یک فایل آزمایشی در اختیار شما قرار می دهد . ما برخلاف سایر بانک های اطلاعات ساختمان که نمونه آزمایشی یکسانی به مشتریان خود ارائه می دهند ، بنا به درخواست مشتریان ، اطلاعات ساختمان های هر منطقه یا محله ای از استان تهران که مدنظرتان باشد را در اختیارتان قرار خواهیم داد ، چرا که فایل آزمایشی باید حاوی اطلاعات ساختمان هایی باشد که علاوه بر امکان شرایط صحت سنجی (مراجعه حضوری) ، برای مشتریان گرامی حائز اهمیت و منطقه هدف باشد .

با تماس به کارشناسان دپارتمان دپارتمان مشاوره ، می توانید به اطلاعات تعداد محدودی از ساختمان های در حال ساخت هر محله ای که موردنظر شما باشد به صورت آزمایشی و رایگان دسترسی داشته باشید . شما مشتریان محترم علاوه بر صحت سنجی بانک اطلاعات ما ، با فایل اکسل بانک اطلاعات نیز آشنا خواهید شد .